Kjemisk industri

Kjemisk industri

Når ingeniører designer anlegg for prosessteknologi i kjemisk industri, er sikkerheten til mennesker og miljø av høyeste interesse.

Dette er grunnen til at selskapene i kjemisk industri har laget en felles spesifikasjon for ventiler i de kritiske applikasjonene. PAS (Offentlig tilgjengelig spesifikasjon) 1085 spesifiserer leveringsbetingelsene for ventiler, reguleringsenheter og prosesskontrollmoduler som brukes i kjemisk industri.

COVNA har utviklet en spesiell ventilserie som oppfyller sikkerhetsnerdelinene og kvalitetsstandardene til denne spekulactionen.

Kjemisk industri