Leksikonprosjekt

Det store selskapet for år 120

På midten-2021konferanse, på 20-årsjubileet for COVNA, la grunnlegger Hong frem et mål: den store planen om "100YEAR", og COVNA vil bli et flott selskap om 120 år. I denne forbindelse etterligner vi ikke bare andre, men starter fra bedriften selv og fra den langsiktige visjonen om å kjempe en langvarig krig, og bruker 120 år på å bygge, utfelle og realisere COVNA Mission, visjon og verdier
 
Verdier er viktigere enn salgserfaring

Som covna-grunnlegger vet Hong selv viktigheten av verdier. Han mener at alle strategier og strategier i vårt selskap er basert på verdier.
Hvor langt kan du gå?

"Hvor langt du kan gå, den første dagens drøm er veldig viktig."
Det er et ubestridelig faktum at visjonen kan nå langt. Det er ikke bare konkurrenter på veien til entreprenørskap, men også mange bedrifter avtar på grunn av sine egne problemer. Visjon er en stor faktor. Derfor må vi ta en lang titt før vi kan gå stødig og langt.
Etter at retningen for hundreårsplanen er klar, har vår jernhær et oppdrag, en visjon og verdier, og en vital sjel.